Případová studie

Univerzita Karlova

E-learningové prostředí pro studenty z nelékařských oborů a přípravné kurzy pro doktorandy na 3. LF UK

1000

uživatelů

Provoz

v cloudu

20

správců

Profil zákazníka

Na fakultě mající kořeny ve 14. století, studuje v současné době cca 1 900 studentů. Fakulta má cca 650 zaměstnanců.

www.cuni.cz