Případová studie

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

screenshot
Elektronická podpora tvorby rozvojových dokumentů pro více než 6 200 obcí v ČR.

6200+

obcí

Provoz

v cloudu

Veřejné

kurzy

Profil zákazníka

Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení a dalších vymezených úsecích správy.

www.mmr.cz